giá sách thư viện

Giá sách GS4a

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: GS4a

1₫

Mô tả:

Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 7 tầng (kể cả đợt đáy). Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.Kích thước: W914 x D400 x H1981
Số lượng

Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 7 tầng (kể cả đợt đáy). 
Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
Kích thước: W914 x D400 x H1981

0776222668