giá sách thư viện

Giá sách SVGS1

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVGS1

1₫

Mô tả:

Giá sách 3 tầng. Bên hồi trang trí sơn PU 3mm. Đợt dày 18mm. Thành + giằng 25mm. Kích thước: W800 x D290 x H890
Số lượng

Giá sách 3 tầng. Bên hồi trang trí sơn PU 3mm. 
Đợt dày 18mm. Thành + giằng 25mm.
Kích thước: W800 x D290 x H890

0776222668