giá sách thư viện

Giá sách SVGS3

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVGS3

1₫

Mô tả:

Giá sách có 4 đợt, khung bằng gỗ BI 20 dày 25mm. Đợt gỗ dày 18mm. Kích thước: W800 x D290 x H1282
Số lượng

Giá sách có 4 đợt, khung bằng gỗ BI 20 dày 25mm. 
Đợt gỗ dày 18mm.
Kích thước: W800 x D290 x H1282

0776222668