giá sách thư viện

Giá sách SVGS4

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVGS4

1₫

Mô tả:

Giá sách để 2 mặt, có 4 đợt, thanh chặn đầu hồi bằng gỗ sơn PU. Thành và đợt bằng gỗ Melamin thành dày 25mm, đợt 18mm. Kích thước: W800 x D500 x H1386
Số lượng

Giá sách để 2 mặt, có 4 đợt, thanh chặn đầu hồi bằng gỗ sơn PU. 
Thành và đợt bằng gỗ Melamin thành dày 25mm, đợt 18mm.
Kích thước: W800 x D500 x H1386

0776222668