Bàn thí nghiệm trung tâm

Bàn thí nghiệm trung tâm

- 83%
ban-thi-nghiem-hoa-sinh-cao-cap-mat-hpl
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-ap-tuong-1-8m-co-bon-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-bon-rua-dung-cu-thi-nghiem
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-can-don
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-can-doi
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-trung-tam-3m-co-bon-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-trung-tam-3-6m-khong-bon-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-trung-tam-2-4m
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 99%
ban-chau-rua-2-bon-rua
Xem nhanh
1₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-ap-tuong-khong-co-chau-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-ap-tuong-co-1-chau-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-trung-tam-phong-thu-nghiem
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-phong-lab-cao-cap
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-hoa-sinh-chuyen-cao-cap
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 50%
ban-thi-nghiem-ly-chat-luong-cao
Xem nhanh
1.000.000₫ 2.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-hoa-sinh-giao-vien-cao-cap
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-hoa-sinh-cao-cap
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
0776222668