Thông tin dự án triển khai đã hoàn thành

Thông tin dự án triển khai đã hoàn thành

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thiện và bàn giao khu vui chơi nhà văn hóa Phan Lãnh - Vĩnh Phúc

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thiện bàn giao khu vui chơi NVH Tề Lỗ - Vĩnh Phúc

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thiện bàn giao khu vui chơi NVH Xã Trung Mầu - Vĩnh Phúc

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học chức năng Trường THCS Định Hải

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án khu vui chơi nhà văn hóa Vũ Duy - Vĩnh Phúc

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Công ty hoàn thành bàn giao các phòng học chức năng cho trường THCS Yên Phú - Thanh Hóa các phòng chức năng công ty thực hiện - Phòng thí nghiệm Hóa - Phòng thí nghiệm sinh - Phóng thí nghiệm lý - Phòng thí nghiệm công nghệ - Phòng học vi tính - Phòng học ngoại ngữ - Phòng nghe nhìn đa năng

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án phòng bộ môn hóa sinh, lý công nghệ, tin học, ngoại ngữ trường THCS Yên Giang

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thành bàn giao thiết bị phòng học bộ môn, hóa sinh, lý công nghệ trường liên cấp Song ngữ Newton - Hà Nội

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học chức năng trường THCS Lý Nhật Quang - Đô Lương - Nghệ An

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thành bàn giao dự án các phòng học chức năng các trường THCS Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

Đọc thêm
0776222668