Nội thất phòng thí nghiệm, Nội thất phòng Lab thử nghiệm

Nội thất phòng thí nghiệm, Nội thất phòng Lab thử nghiệm

- 50%
ban-can-don
Xem nhanh
1₫ 2₫
- 50%
ban-can-doi
Xem nhanh
1₫ 2₫
- 50%
ban-chau-rua-2-bon-rua
Xem nhanh
1₫ 2₫
- 22%
quat-hut-khi-doc-phong-lab-loai-lon
Xem nhanh
6.200.000₫ 8.000.000₫
- 30%
quat-hut-khi-doc-phong-lab
Xem nhanh
3.500.000₫ 5.000.000₫
- 29%
chau-rua-phong-thi-nghiem-co-lon
Xem nhanh
2.500.000₫ 3.500.000₫
- 29%
chau-rua-luc-giac-phong-thi-nghiem
Xem nhanh
2.500.000₫ 3.500.000₫
- 24%
chau-rua-phong-thi-nghiem
Xem nhanh
650.000₫ 850.000₫
- 33%
chau-rua-phong-thi-nghiem
Xem nhanh
1.200.000₫ 1.800.000₫
- 18%
gia-treo-ong-nghiem-pp
Xem nhanh
1.650.000₫ 2.000.000₫
- 30%
gia-treo-ong-nghiem-innox
Xem nhanh
2.650.000₫ 3.800.000₫
- 17%
voi-rua-1-nhanh-innox
Xem nhanh
1.500.000₫ 1.800.000₫
- 26%
voi-rua-3-nhanh-innox
Xem nhanh
1.850.000₫ 2.500.000₫
- 29%
voi-rua-1-nhanh
Xem nhanh
850.000₫ 1.200.000₫
- 33%
voi-rua-3-nhanh
Xem nhanh
1.200.000₫ 1.800.000₫
0776222668