Thiết bị giáo dục; bàn thí nghiệm; thiết bị trường học

Thiết bị giáo dục Sông Việt (EEC) - Là đơn vị sản xuất thiết bị giáo dục, bàn thí nghiệm, bàn ghế học sinh, thiết bị mầm non, đồ dùng dạy học, thiết bị vui chơi, phòng học thông minh, nội thất trường học.

0776222668