Nội thất phòng Lab thử nghiệm

Nội thất phòng Lab thử nghiệm

- 83%
ban-thi-nghiem-ap-tuong-1-8m-co-bon-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-bon-rua-dung-cu-thi-nghiem
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-can-don
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-can-doi
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-trung-tam-3m-co-bon-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-trung-tam-3-6m-khong-bon-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-trung-tam-2-4m
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 99%
ban-chau-rua-2-bon-rua
Xem nhanh
1₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-ap-tuong-khong-co-chau-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-ap-tuong-co-1-chau-rua
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-trung-tam-phong-thu-nghiem
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-phong-lab-cao-cap
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 83%
ban-thi-nghiem-hoa-sinh-chuyen-cao-cap
Xem nhanh
1.000.000₫ 6.000.000₫
- 50%
ban-thi-nghiem-ly-chat-luong-cao
Xem nhanh
1.000.000₫ 2.000.000₫
- 22%
quat-hut-khi-doc-phong-lab-loai-lon
Xem nhanh
6.200.000₫ 8.000.000₫
- 30%
quat-hut-khi-doc-phong-lab
Xem nhanh
3.500.000₫ 5.000.000₫
- 29%
chau-rua-phong-thi-nghiem-co-lon
Xem nhanh
2.500.000₫ 3.500.000₫
- 29%
chau-rua-luc-giac-phong-thi-nghiem
Xem nhanh
2.500.000₫ 3.500.000₫
- 24%
chau-rua-phong-thi-nghiem
Xem nhanh
650.000₫ 850.000₫
- 33%
chau-rua-phong-thi-nghiem
Xem nhanh
1.200.000₫ 1.800.000₫
- 18%
gia-treo-ong-nghiem-pp
Xem nhanh
1.650.000₫ 2.000.000₫
- 30%
gia-treo-ong-nghiem-innox
Xem nhanh
2.650.000₫ 3.800.000₫
- 17%
voi-rua-1-nhanh-innox
Xem nhanh
1.500.000₫ 1.800.000₫
- 26%
voi-rua-3-nhanh-innox
Xem nhanh
1.850.000₫ 2.500.000₫
- 29%
voi-rua-1-nhanh
Xem nhanh
850.000₫ 1.200.000₫
- 33%
voi-rua-3-nhanh
Xem nhanh
1.200.000₫ 1.800.000₫
0776222668