Bàn tiểu học hai ghế rời

Bàn học sinh liền ghế có tựa gỗ cao su

Mô tả:

Bàn tiểu học hai ghế rời bán trú gỗ cao su Kích thước: 1200x450 x 600- 900 mm - Khung thép hộp sơn tĩnh điện dày 1,2 ly - gỗ  tự nhiên cao su ghép thanh phủ bóng pu - khung thép 25x50; 25x25; 20x20 sơn tỉnh điện ghi sáng
Số lượng

Bàn tiểu học hai ghế rời bán trú gỗ cao su

Kích thước: 1200x450 x 600-700 mm

- Khung thép hộp sơn tĩnh điện dày 1,2 ly
- gỗ  tự nhiên cao su ghép thanh phủ bóng pu

Bàn học chân vuông, ngăn bàn có yếm, chân bàn ống □20x20 sơn tĩnh điện Mặt bàn gỗ melamine nẹp bọc dày 18mm, ngăn bàn gỗ15m Ghế rời, chân trước hộp 20x20, chân sau ống □20x20 sơn tĩnh điện, đệm tựa gỗ cao su ghép thanh dày 17ml

đáp ứng tiêu chuẩn:

Hệ thống chất lượng cho ngành sản xuất thiết bị giáo dục, thiết bị trường học, thiết bị vui chơi và đồ chơi mầm non, Công ty CP thiết bị giáo dục Sông Việt đã được Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam đánh giá hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường và thử nghiệm sản phẩm. Ngày 04/03/2019 Công ty đã được chứng nhận hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn:

1. ISO 9001-2015 : Chứng nhận chất lượng sản phẩm của Công ty

2. ISO 14001-2015: Chứng nhận sản phẩm Công ty sản xuất đạt chứng nhận bảo vệ môi trường

3. ISO 45001-2018: Chứng nhận Cán bộ công nhân toàn Công ty đạt tiêu chuẩn quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

4. TCVN 7490-2005: Chứng nhận đạt tiểu chuẩn bàn ghế học sinh theo quy định của Liên Bộ

5. TCVN 6238-1:2001; TCVN 6238-2:2001; TCVN 6238-3:2001; TCVN 6238-4:2001 (là các chứng nhận về sản xuất đồ chơi trẻ em đạt QCVN3-2009/BKHCN)

DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ HOÀN THÀNH

https://www.facebook.com/thietbinoithattruonghoc

0776222668