ghế thí nghiệm innox

Ghế thí nghiệm innox

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVGTN33

1₫

Mô tả:

toàn bộ bằng innox, 4 chân có nút tăng chỉnhghế có thể xoay tăng chỉnh
Số lượng

Ghế thí nghiệm innox

toàn bộ bằng innox, 

4 chân có nút tăng chỉnh
ghế có thể xoay tăng chỉnh

0776222668