ghế thí nghiệm innox

Ghế thí nghiệm innox 3 chân

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVGTN35

1₫ 500.000₫

Mô tả:

toàn bộ bằng innox, chân có nút tăng chỉnh ghế có thể xoay tăng chỉnh
Số lượng

Ghế thí nghiệm innox

toàn bộ bằng innox, 

3 chân có nút tăng chỉnh
ghế có thể xoay tăng chỉnh

0776222668