Bàn ghế vui học Kidmart

Bàn ghế vui học Kidmart

Mô tả:

Bằng gỗ MDF mặt bàn vi tính hình hoa quả lá, có day trượt để bàn phím, 1 hộp CPU và 1 ghế đôi sơn phủ PU, màu sắc tươi sáng .
Số lượng

Bằng gỗ MDF mặt bàn vi tính hình hoa quả lá, có day trượt để bàn phím, 1 hộp CPU và 1 ghế đôi sơn phủ PU, màu sắc tươi sáng .

0776222668