Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   07/05/2020

Dự án thiết bị nội thất phòng học bộ môn lý hóa sinh công nghệ

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   12/11/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 38/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   12/11/2019

Công ty thiết bị giáo dục hoàn thành bàn giao dự án thiết bị trường học để nâng cấp lên trường chuẩn quốc gia. dự án bao gồm thiết bị nội thất phòng học như bàn ghế học sinh, giáo viên, bảng chố...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   12/11/2019

Công ty thiết bị giáo dục Sông viêt bàn giao thiết bị vui chơi trường Mầm Non - Đại Học Hạ Long. dự án bao gồm khu vui chơi liên hoàn, đu quay, mâm quay xích đu rồng, bập bênh, thú nhún bàn ...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   24/10/2019

Công ty thiết bị giáo dục Sông Việt hân hạnh được cung cấp và thực hiện dự án thiết bị giáo dục, đồ chơi mầm non, và thiết bị đồ dùng dạy học cho trường mầm non Đại Ân - An Thới - Sóc Trăng. Dự ...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   09/10/2019

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bao gồm: Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật (cho 01 phòng học bộ môn), môn Giáo dục thể chất, môn Đạo đức,

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   09/10/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01 ...

Đọc thêm
Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019
Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019

Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đọc thêm
Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019

Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non

Đọc thêm
0776222668