Quy định phòng học bộ môn

thông tin văn bản liên quan

Quy định phòng học bộ môn

Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019

QUY ĐỊNH

V phòng hc b môn

                   (Ban hành kèm theo Quyết định s  37/2008/QĐ-BGDĐT

          ngày 16  tháng 7  năm 2008 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to)

 


Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         Điu 1. Phm vi điu chnh và đối tượng áp dng

         1. Văn bản này quy định về phòng học bộ môn, bao gồm: Quy cách phòng học bộ môn, các yêu cầu kỹ thuật của phòng học bộ môn, quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.

        2. Quy định này áp dng đối vi các trường trung hc cơ s, trung hc ph thông, trường ph thông có nhiu cp hc (sau đây gi chung là trường trung hc) thuc h thng giáo dc quc dân.

         Điu 2. Gii thích t ng

         Trong trường học, để tiến hành dạy học, ngoài các phòng học thông thường (có thể lắp đặt phương tiện nghe nhìn), còn có các phòng học bộ môn. Trong văn bản này, các từ ngữ: phòng học bộ môn, phòng chuẩn bị, diện tích làm việc tối thiểu được hiểu như sau:

  1. Phòng học bộ môn là phòng học được trang bị, lắp đặt các thiết bị và phương tiện hỗ trợ phù hợp để dạy học, chuyên dùng cho một môn học hoặc một số môn học khác nhau.
  2. Phòng chun b là phòng để cha, bo qun thiết b và chun b thiết b, thí nghim dy hc.
  3. Diện tích làm việc tối thiểu là diện tích bên trong phòng, không kể diện tích hành lang, lối vào và diện tích bị chiếm bởi kết cấu tường, vách, cột trên mặt bằng.

          Điu 3. Mc đích ban hành Quy định v phòng hc b môn

  1. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất kỹ thuật của phòng học bộ môn phục vụ cho hoạt động dạy học của trường trung học, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông.
  2. Làm căn cứ để các trường trung học xây mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn đã có nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

         Điu 4. S lượng phòng hc b môn

         Số lượng phòng học bộ môn của trường trung học được xác định trên cơ sở chương trình và kế hoạch giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với mỗi môn học, số phòng học bộ môn được tính từ tổng số tiết học có thí nghiệm, thực hành của tất cả các khối lớp.

         Điu 5. Cách đặt tên phòng hc b môn

         Tên phòng học bộ môn được đặt theo tên môn học, lĩnh vực hoặc tên ghép các môn học; nếu trường có nhiều phòng học bộ môn cùng môn học thì thêm chữ số để phân biệt. 

Chương II

QUY CÁCH PHÒNG HỌC BỘ MÔN

         Điu 6. Din tích làm vic ti thiu ca phòng hc b môn

1. Diện tích làm việc tối thiểu của phòng học bộ môn được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh nhân với số lượng học sinh của mi lp hc quy định trong Điu l trường trung hc cơ s, trường trung hc ph thông và trường ph thông có nhiu cp hc cng vi din tích ti thiu cn sp đặt các phương tin và thiết b dy hc.

2. Đối với cấp trung học cơ sở: diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,85 m2; riêng phòng học bộ môn môn Công nghệ có diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2,25 m2.   

3. Đối với cấp trung học phổ thông: diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2,00 m2; riêng phòng học bộ môn môn Công nghệ có diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2,45 m2.

4. Phòng học bộ môn của các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học và Công nghệ phải có phòng chuẩn bị với diện tích từ 12 m2 đến 27 m2 mỗi phòng và được bố trí liền kề, liên thông với phòng học bộ môn.

5. Đối với phòng học bộ môn xây dựng trước khi ban hành quy định này được chấp nhận có diện tích nhỏ hơn không quá 12% so với quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều này.

Điu 7. Kích thước phòng hc b môn

1. T l gia chiu dài và chiu rng ca phòng hc b môn không ln hơn 2.

2. Chiều cao phòng học bộ môn (tính từ sàn tới trần) từ 3,30 m trở lên.

3. Kích thước chiu ngang phòng hc b môn t 7,20 m tr lên.

Chương III

CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA PHÒNG HỌC BỘ MÔN

Điu 8. Nn và sàn nhà ca phòng hc b môn

          Nền và sàn nhà phòng học bộ môn đảm bảo dễ làm vệ sinh, không trơn trượt, không có kẽ hở, không bị mài mòn, không bị biến dạng, chống được ẩm, tránh được hiện tượng nồm ướt và chịu được tác động của hoá chất.

          Điu 9. Ca ra vào, ca s phòng hc b môn

          Cửa ra vào và cửa sổ phòng học bộ môn phải phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Phòng học bộ môn phải bố trí 02 cửa ra vào phía đầu và cuối phòng, chiều rộng đảm bảo yêu cầu thoát hiểm; có cửa liên thông giữa phòng học bộ môn và phòng chuẩn bị.

          Điu 10. Chiếu sáng t nhiên trong phòng hc b môn

         Phòng học bộ môn phải được chiếu sáng tự nhiên theo quy định về tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành. Hướng lấy ánh sáng tự nhiên từ phía tay trái khi học sinh ngồi hướng lên bảng. Các cửa phòng vừa phải đáp ứng yêu cầu chiếu sáng tự nhiên, thông gió thoáng khí cho phòng, vừa phải che chắn được gió lạnh, mưa hắt, nắng chiếu xuyên phòng, đồng thời đảm bảo thuận tiện, an toàn trong sử dụng, dễ làm sạch.

          Điu 11. Chiếu sáng nhân to trong phòng hc b môn

          1. Hệ thống chiếu sáng nhân tạo trong phòng học bộ môn phải tuân thủ các yêu cầu quy định về tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành.

          2. áp dng h thng chiếu sáng hn hp trong phòng hc b môn (chiếu sáng đồng đều và chiếu sáng cc b). Mt độ công sut chiếu sáng phi đảm bo không dưới 15w/ m2, độ ri trên mt phng làm vic không dưới 300 lux.

          Điu 12. B trí bàn ghế trong phòng hc b môn

         Bố trí bàn ghế trong phòng học bộ môn phải đảm bảo các quy định về góc nhìn bảng viết, khoảng cách giữa các dãy bàn, hàng bàn, bảng viết và các tường bao quanh theo qui định, phù hợp với các hình thức tổ chức dạy học.

          Điu 13. Trang b ni tht ca phòng hc b môn

          1. Phòng hc b môn và phòng chun b nêu ti khon 4 Điu 6 ca Quy định này được trang b ni tht đồng b, có h thng bàn ghế, t, giá, k chuyên dùng.

         2. Bàn, ghế phòng học bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ là loại chuyên dùng, đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của bộ môn; có hệ thống điện, nước, khí ga theo yêu cầu sử dụng.

          3. Hệ thống tủ, giá cao chuyên dùng bố trí hợp lý trong phòng chuẩn bị và một phần ở cuối phòng học bộ môn, giáp tường ngang phía sau. Hệ thống giá, kệ thấp bố trí dưới bậu cửa sổ theo hai tường dọc của phòng.

          4. Hệ thống rèm cửa của phòng học bộ môn được bố trí theo các gian của phòng để có thể che ánh sáng cục bộ hoặc toàn phòng theo yêu cầu.

          5. ảnh chân dung của các nhà khoa học phù hợp với bộ môn được đóng khung, treo ở các vị trí trang trọng, phù hợp với tầm quan sát của học sinh.

          Điu 14. Trang thiết b dy hc ca phòng hc b môn

1. Trang thiết bị dạy học của phòng học bộ môn được sắp xếp hợp lý trong hệ thống tủ, giá, kệ chuyên dùng, thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản.

2. Phòng học bộ môn cần có các thiết bị trình chiếu như: projector, máy chiếu vật thể, máy vi tính. Phòng học bộ môn Tin học được trang bị máy chủ, hệ thống máy tính nối mạng.

         3. S lượng trang thiết b dy hc ca phòng hc b môn phi đảm bo theo quy định ti danh mc thiết b dy hc ti thiu do B trưởng B Giáo dc và Đào to ban hành. Các trường có th trang b thêm trang thiết b dy hc khác.

          Điu 15. Yêu cu  an toàn và k thut ca phòng hc b môn

         1. Phòng học bộ môn phải đạt yêu cầu an toàn và kỹ thuật; các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được thiết lập theo đúng quy định về tiêu chuẩn xây dựng và lắp đặt hiện hành; phù hợp với yêu cầu khai thác, vận hành theo các hoạt động giáo dục đặc trưng của mỗi bộ môn.

         2. Đường cp đin, khí ga, đường cp thoát nước, thoát khí thi, mùi và hơi độc cùng các trang thiết b đi kèm gn trc tiếp vi v trí s dng, vn hành, đảm bo s thun tin trong vic s dng và trong công tác bo trì, sa cha.

         3. Yêu cầu cụ thể đối với một số phòng học bộ môn:

          a) Phòng học bộ môn Vật lí, Công nghệ được trang bị  hệ thống điện xoay chiều (các loại điện áp phổ biến) và một chiều (điều chỉnh 0-24V/2A), hệ thống cấp, thoát nước, cấp khí ga và thiết bị đảm bảo kỹ thuật, an toàn sử dụng như: thiết bị thông gió, thoát khí thải, mùi và hơi độc, phòng chống cháy, nổ; tủ thuốc y tế để sơ cứu khi xảy ra sự cố;

b) Phòng học bộ môn Hoá học, Sinh học ngoài việc được trang bị như quy định tại điểm a, khoản 3 của Điều này còn được trang bị thêm tủ sấy, tủ hút, quạt hút, thải khí độc, hệ thống chậu rửa, vòi nước, đường thoát nước gắn với bàn học phục vụ việc tiến hành các thí nghiệm;

c) Phòng học bộ môn Âm nhạc có các trang thiết bị cách âm để tránh gây ồn với các khu vực xung quanh;

          d) Các phòng học bộ môn khi làm việc tạo ra các chất thải độc hại ảnh hưởng đến môi trường phải có hệ thống xử lý chất thải.

                                                        Chương IV

QUẢN LÝ VÀ SỬ  DỤNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN

          Điu 16. Qun lý và hot động ca phòng hc b môn

          1. Hiu trưởng nhà trường chu trách nhim ch đạo hot động phòng hc b môn hoc phân công mt lãnh đạo trường trc tiếp ph trách công tác này.

          2. Tổ trưởng chuyên môn là người giúp lãnh đạo nhà trường theo dõi hoạt động của phòng học bộ môn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

          3. Viên chức làm công tác thiết bị dạy học là người trực tiếp quản lý hoạt động của phòng học bộ môn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

          4. Có hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị của phòng học bộ môn.

           5.  Có kế hoch s dng phòng hc b môn hng tun, tháng, hc k, năm hc.

          6. Có nội quy và lịch hoạt động thường xuyên của phòng học bộ môn.

          7. Đảm bảo thực hiện đầy đủ thí nghiệm của giáo viên và học sinh theo nội dung, yêu cầu quy định trong chương trình môn học.

          Điu 17. Yêu cu đối vi viên chc làm công tác thiết b dy hc

          1. Viên chức làm công tác thiết bị dạy học phải có trình độ chuyên môn về thực hành thí nghiệm, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Viên chức làm công tác thiết bị dạy học có trách nhiệm:

          a) Cùng tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn chuẩn bị thiết bị dạy học, hỗ trợ hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị thực hành, thí nghiệm;

          b) Cập nhật sổ sách, mô tả, phân loại, sắp xếp khoa học và hệ thống các thiết bị dạy học theo chương trình môn học;

         c) Có kế hoạch kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học, các yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, an toàn sử dụng trong phòng học bộ môn để duy tu, bảo dưỡng hoặc đề xuất sửa chữa, mua sắm bổ sung;

         d) Tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

         3. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách phòng học bộ môn có trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ như viên chức làm công tác thiết bị dạy học.

          Điu 18. S dng và bo qun phòng hc b môn

          1. Phòng học bộ môn của môn học được sử dụng để dạy các tiết học có tiến hành thí nghiệm, thực hành.

2. Việc bảo quản phòng học bộ môn được tiến hành thường xuyên; các thiết bị dạy học hư hỏng bất thường phải được khắc phục ngay. Các hoá chất, vật liệu tiêu hao phải được bổ sung kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

          3. Hàng năm, thiết bị dạy học của phòng học bộ môn được kiểm kê, thanh lý theo quy định kiểm kê tài sản của Nhà nước.

 

                                                KT. BỘ TRƯỞNG

                                                 THỨ TRƯỞNG

 

                                                 (Đã ký)

 

 

                                                  Nguyn Vinh Hin

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668