Tất cả tin tức tagged "bàn ghế vi tính"

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   12/11/2019

Công ty thiết bị giáo dục hoàn thành bàn giao dự án thiết bị trường học để nâng cấp lên trường chuẩn quốc gia. dự án bao gồm thiết bị nội thất phòng học như bàn ghế học sinh, giáo viên, bảng chố...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học chức năng Trường THCS Định Hải

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Công ty hoàn thành bàn giao các phòng học chức năng cho trường THCS Yên Phú - Thanh Hóa các phòng chức năng công ty thực hiện - Phòng thí nghiệm Hóa - Phòng thí nghiệm sinh - Phóng thí nghiệm lý - Phòng thí nghiệm công nghệ - Phòng học vi tính - Phòng học ngoại ngữ - Phòng nghe nhìn đa năng

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thành bàn giao dự án các phòng học chức năng các trường THCS Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án hoàn thiện các phòng học bộ môn, chức năng đăng ký trường chuẩn quốc gia

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án Các Phòng học bộ môn Trường THCS Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang - Phòng Thí Nghiệm Hóa - Phòng Thí Nghiệm Sinh - Phòng Thí nghiệm Lý - Công Nghệ - Phòng Tin Học - Phòng Ngoại Ngữ - Phòng Đa Năng

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Lãnh đạo Công ty được mời về tham gia lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia,

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Cung cấp bổ sung Phòng Hóa - Sinh Trường THCS Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án gồm các phòng: - Phòng bộ môn Hóa - Sinh - Phòng bộ môn lý - Công nghệ - Phòng Tin học - Phòng ngoại ngữ - Phòng đa năng - Thư viện - Các phòng ban giám hiệu

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

bàn giao các phòng bộ môn, hóa sinh, lý công nghệ, tin học, ngoại ngữ, đa năng, thư viện, phòng đọc, văn phòng...

Đọc thêm
0776222668