Hình ảnh thi công dự án phòng bộ môn trường THCS Sơn Hải - Lục Ngạn -

Thông tin dự án triển khai

Hình ảnh thi công dự án phòng bộ môn trường THCS Sơn Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án Các Phòng học bộ môn
Trường THCS Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang
- Phòng Thí Nghiệm Hóa
- Phòng Thí Nghiệm Sinh
- Phòng Thí nghiệm Lý - Công Nghệ
- Phòng Tin Học
- Phòng Ngoại Ngữ
- Phòng Đa Năng

 

 

 

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668