Bàn giao dự án trường chuẩn THCS Yên Bái

Thông tin dự án triển khai

Bàn giao dự án trường chuẩn THCS Yên Bái

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án gồm các phòng:
- Phòng bộ môn Hóa - Sinh
- Phòng bộ môn lý - Công nghệ
- Phòng Tin học
- Phòng ngoại ngữ
- Phòng đa năng
- Thư viện
- Các phòng ban giám hiệu

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668