Tất cả tin tức tagged "phòng học bộ môn hóa sinh"

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   07/05/2020

Dự án thiết bị nội thất phòng học bộ môn lý hóa sinh công nghệ

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   12/11/2019

Công ty thiết bị giáo dục hoàn thành bàn giao dự án thiết bị trường học để nâng cấp lên trường chuẩn quốc gia. dự án bao gồm thiết bị nội thất phòng học như bàn ghế học sinh, giáo viên, bảng chố...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học chức năng Trường THCS Định Hải

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Công ty hoàn thành bàn giao các phòng học chức năng cho trường THCS Yên Phú - Thanh Hóa các phòng chức năng công ty thực hiện - Phòng thí nghiệm Hóa - Phòng thí nghiệm sinh - Phóng thí nghiệm lý - Phòng thí nghiệm công nghệ - Phòng học vi tính - Phòng học ngoại ngữ - Phòng nghe nhìn đa năng

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án phòng bộ môn hóa sinh, lý công nghệ, tin học, ngoại ngữ trường THCS Yên Giang

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thành bàn giao thiết bị phòng học bộ môn, hóa sinh, lý công nghệ trường liên cấp Song ngữ Newton - Hà Nội

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học chức năng trường THCS Lý Nhật Quang - Đô Lương - Nghệ An

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thành bàn giao dự án các phòng học chức năng các trường THCS Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Công ty hoàn thiện bàn giao các thiết bị nội thất trường học và nội thất ban giám hiệu cho trường THPT Đông Mỹ - Hà Nội

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án phòng thí nghiệm trường thcs Hòa Chính - Chương Mỹ: Phòng thí nghiệm hóa, phòng thí nghiệm lý, phòng thí nghiệm sinh

Đọc thêm
0776222668