Hoàn thành bàn giao dự án thiết bị trường học Trường Song ngữ Newton -

Thông tin dự án triển khai

Hoàn thành bàn giao dự án thiết bị trường học Trường Song ngữ Newton - Hà Nội

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thành bàn giao thiết bị phòng học bộ môn, hóa sinh, lý công nghệ trường liên cấp Song ngữ Newton - Hà Nội

các thiết bị bao gồm

- Phòng thí nghiệm Hóa: Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh, giáo viên, tủ hút khí độc, tủ đựng hóa chất, hệ thống hút thải khí độc, giá đựng thiết bị, đồ dùng, dụng cụ dạy học giáo viên và học sinh

- Phòng thí nhiệm Sinh: Bàn thí nghiệm môn sinh giáo viên, bàn thí nghiệm học sinh, thiết bị dụng cụ tủ đựng hóa chất, giá thiết bị.....

- Phòng thí nghiệm Vật lý: Bàn thí nghiệm vật lý giáo viên, học sinh, hệ thống điều khiển trung tâm, giá để thiết bị, tủ thiết bị...

- Phòng thí nghiệm Công nghệ: Bàn thí nghiệm công nghệ giáo viên, học sinh 

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668