Bàn giao các phòng học chức năng trường THCS Lý Nhật Quang - Đô Lương

Thông tin dự án triển khai

Bàn giao các phòng học chức năng trường THCS Lý Nhật Quang - Đô Lương

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Phòng học chức năng trường Lý Nhật Quang:

 

Công ty Hoàn thiện bàn giao dự án các phòng học Lý Nhật Quang bao gồm các phòng học chức năng

1. Phòng thực hành thí nghiệm Lý Công nghệ:

Bao gồm: Bàn thí nghiệm lý công nghệ giáo viên; Bàn thí nghiệm biểu diễn, Bàn chuẩn bị thí nghiệm; Bàn thí nghiệm lý học sinh; tủ điều khiển trung tâm; tủ xấy thiết bị thí nghiệm, các loại tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, giá để dụng cụ thí nghiệm;

2. Phòng thực hành thí nghiệm Hóa Sinh:

Bao gồm: Bàn thí nghiệm hóa sinh giáo viên; Bàn biểu diễn thí nghiệm hóa sinh; Bàn chuẩn bị thí nghiệm hóa sinh; Bàn thí nghiệm hóa sinh học sinh; Tủ đựng hóa chất; tủ hút khí độc

Một số hình ảnh dự án:

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

Bàn thí nghiệm hóa sinh

bàn thí nghiệm vật lý công nghệ

bàn thí nghiệm vật lý công nghệ

bàn thí nghiệm vật lý công nghệ

bàn thí nghiệm vật lý công nghệ

bàn thí nghiệm vật lý công nghệ

bàn thí nghiệm vật lý công nghệ

bàn thí nghiệm vật lý công nghệ

bàn thí nghiệm vật lý công nghệ

tủ đựng hóa chất

tủ đựng hóa chất

tủ đựng hóa chất

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668