Tất cả tin tức tagged "thiết bị phòng lab" - Trang 4

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án cải tạo phòng học chức năng THCS Nga Phú - Nga Sơn - TH, bao gồm các phòng thí nghiệm hóa sinh, lý công nghệ, tin học, ngoại ngữ..

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án cải tạo phòng học chức năng hóa sinh, vật lý trường THCS Hòa Lâm - Ứng Hòa

Đọc thêm
0776222668