Tất cả tin tức tagged "thiết bị phòng lab" - Trang 2

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

phòng học STEM trường Ban Mai - Hà Đông

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

bàn thí nghiệm hóa sinh phòng lab

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án hoàn thiện các phòng học bộ môn, chức năng đăng ký trường chuẩn quốc gia

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án Các Phòng học bộ môn Trường THCS Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang - Phòng Thí Nghiệm Hóa - Phòng Thí Nghiệm Sinh - Phòng Thí nghiệm Lý - Công Nghệ - Phòng Tin Học - Phòng Ngoại Ngữ - Phòng Đa Năng

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Lãnh đạo Công ty được mời về tham gia lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia,

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Cung cấp bổ sung Phòng Hóa - Sinh Trường THCS Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án gồm các phòng: - Phòng bộ môn Hóa - Sinh - Phòng bộ môn lý - Công nghệ - Phòng Tin học - Phòng ngoại ngữ - Phòng đa năng - Thư viện - Các phòng ban giám hiệu

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

bàn giao các phòng bộ môn, hóa sinh, lý công nghệ, tin học, ngoại ngữ, đa năng, thư viện, phòng đọc, văn phòng...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Lãnh đạo Huyện kiểm tra chất lượng của sản phẩm Công ty sản xuất và được đánh giá cao về kiểu dáng, hình thức và chất lượng. đặt biệt về tính chuyên nghiệp trong sản xuất và lắp đặt

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn Thành Bàn giao Thiết bị Phòng Lab trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Đọc thêm
0776222668