Hệ thống điều khiển trung tâm

Hệ thống điều khiển trung tâm

Mô tả:

Hệ thống điều khiển trung tâm: Tủ có dòng điện 37A điều hành toàn bộ hệ thống điện của phòng học điện thế và dòng theo các bài học. Điện thế 220V, Xoay chiều từ 0-12V, Một chiều từ 0-12V, Dòng t
Số lượng

Hệ thống điều khiển trung tâm: 
Tủ có dòng điện 37A điều hành toàn bộ hệ thống điện của phòng học điện thế và dòng theo các bài học. Điện thế 220V, Xoay chiều từ 0-12V, Một chiều từ 0-12V, Dòng từ 0-2A

 

0776222668