Bàn giao các phòng học bộ môn Trường THCS Trung Chính - Nông Cống - Thanh Hóa

Thông tin mới về giáo dục

Bàn giao các phòng học bộ môn Trường THCS Trung Chính - Nông Cống - Thanh Hóa

Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019

Công ty Sông Việt Bàn giao các phòng học bộ môn Trường THCS Trung Chính - Nông Cống - Thanh Hóa

Các phòng TN Hóa, Sinh, Lý - Công nghệ, Tin học, ngoại ngữ

Tổng Giá trị HĐ: 850.000.000 đồng

Một số hình ảnh

 

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668