Bàn giao phòng Lý Công nghệ - Trường THCS Cẩm Sơn - Cẩm Thủy Thanh Hóa

Thông tin mới về giáo dục

Bàn giao phòng Lý Công nghệ - Trường THCS Cẩm Sơn - Cẩm Thủy Thanh Hóa

Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019

Bàn giao phòng Lý Công nghệ - Trường THCS Cẩm Sơn - Cẩm Thủy Thanh Hóa

Một số hình ảnh:

 

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668