Tất cả tin tức tagged "bàn thí nghiệm vật lý" - Trang 2

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

phòng học STEM trường Ban Mai - Hà Đông

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

bàn thí nghiệm hóa sinh phòng lab

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn thí nghiệm các trường Nga văn Nga Sơn và Nguyễn Siêu Lý Nhân Hà Nam

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án trường chuẩn quốc gia của trường Chuyên Chu văn An - TP Lạng sơn được Công ty CP thiết bị giáo dục Sông Việt sản xuất và lắp đặt. Dự án bao gồm các phòng học 1. 20 Phòng học 2. 2 phòng la...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án hoàn thiện các phòng học bộ môn, chức năng đăng ký trường chuẩn quốc gia

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án Các Phòng học bộ môn Trường THCS Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang - Phòng Thí Nghiệm Hóa - Phòng Thí Nghiệm Sinh - Phòng Thí nghiệm Lý - Công Nghệ - Phòng Tin Học - Phòng Ngoại Ngữ - Phòng Đa Năng

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Lãnh đạo Công ty được mời về tham gia lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia,

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Cung cấp bổ sung Phòng Hóa - Sinh Trường THCS Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án gồm các phòng: - Phòng bộ môn Hóa - Sinh - Phòng bộ môn lý - Công nghệ - Phòng Tin học - Phòng ngoại ngữ - Phòng đa năng - Thư viện - Các phòng ban giám hiệu

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

bàn giao các phòng bộ môn, hóa sinh, lý công nghệ, tin học, ngoại ngữ, đa năng, thư viện, phòng đọc, văn phòng...

Đọc thêm
0776222668