Bàn giao dự án Phòng LAB thí nghiệm Trường Bạch Đằng - Thái Nguyên

Thông tin dự án triển khai

Bàn giao dự án Phòng LAB thí nghiệm Trường Bạch Đằng - Thái Nguyên

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Công ty thiết bị giáo dục Sông Việt bàn giao phòng thí Nghiệm Lab cho trường Trung học Bạch Đằng - Thái Nguyên

Dự án bao gồm các phòng học và thiết bị thí nghiệm

1. Phòng Lab thí nghiệm hóa sinh

2. Phòng chuẩn bị thí nghiệm hóa sinh

3. thiết bị dụng cụ thí nghiệm hóa sinh

4. Phòng Lab thí nghiệm vật lý

5. phòng chuẩn bị thí nghiệm vật lý

6. thiết bị dụng cụ thí nghiệm vật lý

Một số hình ảnh thực thế của dự án:

bàn thí nghiệm hóa sinh trường ngô quyền 1

bàn thí nghiệm hóa sinh trường ngô quyền

bàn thí nghiệm vật lý trường Ngô quyền 1

bàn thí nghiệm vật lý trường Ngô quyền

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668