Phòng học STEM trường quốc tế liên cấp Ban Mai - Hà Đông

Thông tin dự án triển khai

Phòng học STEM trường quốc tế liên cấp Ban Mai - Hà Đông

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Công ty rất vinh dự được lựa chọn cung cấp thiết bị nội thất cho phòng học STEM của trường quốc tế liên cấp Ban Mai - Hà Đông

Phòng học gồm bàn ghế thí nghiệm, nội thất các phòng chức năng, Hệ thống điều khiển trung tâm..

Một số hình ảnh thực tế

bàn thí nghiệm hóa phòng học công nghệ 1

bàn thí nghiệm hóa phòng học công nghệ 1 3

bàn thí nghiệm hóa phòng học công nghệ 2

bàn thí nghiệm hóa phòng học công nghệ 4

bàn thí nghiệm hóa phòng học công nghệ

bàn thí nghiệm lý phòng học công nghệ 1

bàn thí nghiệm lý phòng học công nghệ 2

bàn thí nghiệm lý phòng học công nghệ 3

phòng học công nghệ 1

phòng học công nghệ 2

phòng học công nghệ 3

phòng học công nghệ 4

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668