Cân học toán (Cân chia vạch)

Cân học toán (Cân chia vạch)

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVDCTT020017

100.000₫ 150.000₫

Mô tả:

Bằng gỗ thông 100%, thiết kế dạng đòn gánh, có các chi tiết cân là các hạt gỗ nhiều màu Ø 35-50mm, có kim chỉ vạch.
Số lượng

Bằng gỗ thông 100%, thiết kế dạng đòn gánh, có các chi tiết cân là các hạt gỗ nhiều màu Ø 35-50mm, có kim chỉ vạch. 

0776222668