Giá vẽ đa năng dùng cho 2 cháu

Giá vẽ đa năng dùng cho 2 cháu

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVDCTT020034

380.000₫ 500.000₫

Mô tả:

Bằng gỗ sơn màu, kết cấu gập mở kiểu chữ A, gồm 2 mặt dùng cho 2 cháu cùng vẽ.
Số lượng

Bằng gỗ sơn màu, kết cấu gập mở kiểu chữ A, gồm 2 mặt dùng cho 2 cháu cùng vẽ.

0776222668