Học đếm đến 10 ghép số

Học đếm đến 10 ghép số

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVDCTT020012

90.000₫ 120.000₫

Mô tả:

Vật liệu bằng gỗ thông chi tiết gồm các thẻ gỗ đựoc chia làm 2 miếng ghép với nhau một phần được in hình số và phần còn lại được in hình ảnh minh hoạ số lượng tương ứng với chữ số
Số lượng

Vật liệu bằng gỗ thông chi tiết gồm các thẻ gỗ đựoc chia làm 2 miếng ghép với nhau một phần được in hình số và phần còn lại được in hình ảnh minh hoạ số lượng tương ứng với chữ số 

0776222668