Sân khấu rối

Sân khấu rối

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVDCTT020033

1.300.000₫ 1.800.000₫

Mô tả:

Bằng gỗ sơn màu dùng cho giáo viên sử dụng để kể chuyện
Số lượng

Bằng gỗ sơn màu dùng cho giáo viên sử dụng để kể chuyện

 

0776222668