Cầu trượt máy bay lên thẳng

Cầu trượt máy bay lên thẳng

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV719

1₫

Mô tả:

Mô phỏng mô hình máy bay.Chân bằng thép. Tay vịn cầu thang,mô hình máy bay , cửa đón khách,vách ngăn và cầu trượt bằng Composite.sơn phủ trong khuôn, bền đẹp và an toàn
Số lượng

Mô phỏng mô hình máy bay.
Chân bằng thép. Tay vịn cầu thang,
mô hình máy bay , cửa đón khách,
vách ngăn và cầu trượt bằng Composite.

0776222668