Xích đu 2 con giống

Xích đu 2 con giống

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV101A

1₫

Mô tả:

QC : 2.1 x 1.7 x 1.5 m Khung bằng thép ống, con giống bằng nhựa đúc PP
Số lượng

QC : 2.1 x 1.7 x 1.5 m 
Khung bằng thép ống, con giống bằng nhựa đúc PP

0776222668