Xích đu 6 chỗ

Xích đu 6 chỗ

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV108D

1₫

Mô tả:

QC : 1,5 x 1.2 x 1,7 mKhung bằng thép, 6 ghế composite
Số lượng

QC : 1,5 x 1.2 x 1,7 m
Khung bằng thép, 6 ghế composite

0776222668