Dự án khu vui chơi của Sông Đà Resort Đảo Ngọc Vừng - Quảng Ninh

Thông tin dự án triển khai

Dự án khu vui chơi của Sông Đà Resort Đảo Ngọc Vừng - Quảng Ninh

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án khu vui chơi Sông Đà Resort Đảo Ngọc Vừng Hạ Long Quảng Ninh

- Nhà tròi xích đu, cầu trượt

- Đu quay 8 máy bay

- thú nhún, bập bênh

 

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668