liên hoàn cầu trượt 3 khối

liên hoàn cầu trượt 3 khối

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVSX139

1₫

Mô tả:

Nhà tròi ống phi 90 dày 2 ly tay vịn cầu thang phi 32 sàn nhà tròi, cầu thang thép sàn nhám trống trượt dày 2 ly mái, cầu trượt, vách nhà tròi bằng nhựa ép HPDE
Số lượng

nhà tròi ống phi 90 dày 2 ly
tay vịn cầu thang phi 34 2 Ly
sàn nhà tròi, cầu thang thép sàn nhám trống trượt dày 2 ly
mái, cầu trượt, vách nhà tròi bằng nhựa ép HPDE

0776222668