bàn thí nghiệm lý giáo viên

Bàn thí nghiệm lý giáo viên

Mô tả:

KT: 1200x600x750 Mặt: gỗ cao su gép thanh dày 18ml Khung thép hộp 25x50 dày 1 ly, sơn tĩnh điện Quây, yếm bằng tôn tấm dày 0,8 sơn tĩnh điện, 1 ổ cắm điện 220v
Số lượng

Bàn thí nghiệm lý giáo viên

KT: 1200x600x750
Mặt: gỗ cao su gép thanh dày 18ml

Khung thép hộp 25x50 dày 1 ly, sơn tĩnh điện
Quây, yếm bằng tôn tấm dày 0,8 sơn tĩnh điện,
1 ổ cắm điện 220v

0776222668