bàn thí nghiệm lý giáo viên

Bàn thí nghiệm lý học sinh

Mô tả:

KT: 1200x600x750 Mặt: gỗ cao su gép thanh dày 18ml Khung thép hộp 25x50 dày 1 ly, sơn tĩnh điện Quây, yếm bằng tôn tấm dày 0,8 sơn tĩnh điện, 1 ổ cắm điện 220v
Số lượng

Bàn thí nghiệm lý giáo viên

KT: 1200x600x750
Mặt: gỗ cao su gép thanh dày 18ml

Khung thép hộp 25x50 dày 1 ly, sơn tĩnh điện
Quây, yếm bằng tôn tấm dày 0,8 sơn tĩnh điện,
1 ổ cắm điện 220v

đáp ứng tiêu chuẩn:

Hệ thống chất lượng cho ngành sản xuất thiết bị giáo dục, thiết bị trường học, thiết bị vui chơi và đồ chơi mầm non, Công ty CP thiết bị giáo dục Sông Việt đã được Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam đánh giá hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường và thử nghiệm sản phẩm. Ngày 04/03/2019 Công ty đã được chứng nhận hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn:

1. ISO 9001-2015 : Chứng nhận chất lượng sản phẩm của Công ty

2. ISO 14001-2015: Chứng nhận sản phẩm Công ty sản xuất đạt chứng nhận bảo vệ môi trường

3. ISO 45001-2018: Chứng nhận Cán bộ công nhân toàn Công ty đạt tiêu chuẩn quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

4. TCVN 7490-2005: Chứng nhận đạt tiểu chuẩn bàn ghế học sinh theo quy định của Liên Bộ

5. TCVN 6238-1:2001; TCVN 6238-2:2001; TCVN 6238-3:2001; TCVN 6238-4:2001 (là các chứng nhận về sản xuất đồ chơi trẻ em đạt QCVN3-2009/BKHCN)

DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ HOÀN THÀNH

https://www.facebook.com/thietbinoithattruonghoc

 

 

 

 

 

0776222668