Bập bênh cá heo đơn

Bập bênh cá heo đơn

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV148B

1₫

Mô tả:

QC : 1 x 0.4 x 0.6 m khung bằng sắt 1 cá heo bằng composite .
Số lượng

QC : 1 x 0.4 x 0.6 m
khung bằng sắt
1 cá heo bằng composite .

0776222668