Bập bênh cá heo đơn

Bập bênh con ngựa đơn

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV148C

1₫

Mô tả:

D 0.8 x R 0.5 x C 0.7m khung bằng sắt 1 cá con ngựa bằng nhựa đúc pp
Số lượng

D 0.8 x R 0.5 x C 0.7m
khung bằng sắt
1 cá con ngựa bằng nhựa đúc pp

0776222668