Tất cả tin tức tagged "bàn thí nghiệm hóa mặt đá"

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   07/05/2020

Dự án thiết bị nội thất phòng học bộ môn lý hóa sinh công nghệ

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học chức năng Trường THCS Định Hải

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Công ty hoàn thành bàn giao các phòng học chức năng cho trường THCS Yên Phú - Thanh Hóa các phòng chức năng công ty thực hiện - Phòng thí nghiệm Hóa - Phòng thí nghiệm sinh - Phóng thí nghiệm lý - Phòng thí nghiệm công nghệ - Phòng học vi tính - Phòng học ngoại ngữ - Phòng nghe nhìn đa năng

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án phòng bộ môn hóa sinh, lý công nghệ, tin học, ngoại ngữ trường THCS Yên Giang

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn thành bàn giao thiết bị phòng học bộ môn, hóa sinh, lý công nghệ trường liên cấp Song ngữ Newton - Hà Nội

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

bàn thí nghiệm hóa sinh phòng lab

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án trường chuẩn quốc gia của trường Chuyên Chu văn An - TP Lạng sơn được Công ty CP thiết bị giáo dục Sông Việt sản xuất và lắp đặt. Dự án bao gồm các phòng học 1. 20 Phòng học 2. 2 phòng la...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án hoàn thiện các phòng học bộ môn, chức năng đăng ký trường chuẩn quốc gia

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án Các Phòng học bộ môn Trường THCS Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang - Phòng Thí Nghiệm Hóa - Phòng Thí Nghiệm Sinh - Phòng Thí nghiệm Lý - Công Nghệ - Phòng Tin Học - Phòng Ngoại Ngữ - Phòng Đa Năng

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Lãnh đạo Công ty được mời về tham gia lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia,

Đọc thêm
0776222668