Tất cả tin tức tagged "bàn thí nghiệm hóa mặt đá" - Trang 2

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Cung cấp bổ sung Phòng Hóa - Sinh Trường THCS Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Dự án gồm các phòng: - Phòng bộ môn Hóa - Sinh - Phòng bộ môn lý - Công nghệ - Phòng Tin học - Phòng ngoại ngữ - Phòng đa năng - Thư viện - Các phòng ban giám hiệu

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

bàn giao các phòng bộ môn, hóa sinh, lý công nghệ, tin học, ngoại ngữ, đa năng, thư viện, phòng đọc, văn phòng...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Lãnh đạo Huyện kiểm tra chất lượng của sản phẩm Công ty sản xuất và được đánh giá cao về kiểu dáng, hình thức và chất lượng. đặt biệt về tính chuyên nghiệp trong sản xuất và lắp đặt

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn Thành Bàn giao Thiết bị Phòng Lab trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Cải tạo phòng học thành phòng bộ môn Lý - Công nghệ Trường THPT Lý Nhân Tông - Ý Yên - Nam Định

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học bộ môn hoàn thành tiêu chí chuẩn quốc gia - Phòng hóa Sinh - Phòng lý công nghệ - Phòng ngoại ngữ - Phòng Tin học - Phòng học đa năng - Phòng đọc giáo viên - Phòng đọc học sinh - Phòng y tế - các phòng tổ bộ môn xã hội, tự nhiên

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao phòng học bộ môn: - Hóa Sinh - Lý - Công nghệ - Tin học - Ngoại ngữ

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Lễ Bàn giao các phòng học bộ môn trường THCS Định Tiến, Đồng thời lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Thanh Hóa về thanh tra và Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao thiết bị phòng học bộ môn Hóa Sinh, Lý - Công nghệ trường THCS Yên Hòa - Cầu Giấy

Đọc thêm
0776222668