Dây nối

Dây nối

1₫ 2₫

Mô tả:

Bộ gồm 20 dây nối, tiết diện 0,75 mm2, có phích cắm đàn hồi tương thích với đầu nối mạch điện, dài tối thiểu 500mm
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Dây nối

2. Mục đích sử dụng: 

Để nối các thiết bị điện với nhau và nguồn điện

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Bộ gồm 20 dây nối, tiết diện 0,75 mm2, có phích cắm đàn hồi tương thích với đầu nối mạch điện, dài tối thiểu 500mm

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668