Đồng hồ đo điện đa năng

Đồng hồ đo điện đa năng

Mô tả:

- loại thông dụng, hiển thị đến 4 chữ số: Dòng điện một chiều: Giới hạn đo 10 A, có các thang đo µA, mA, A. Dòng điện xoay chiều: Giới hạn đo 10 A, có các thang đo µA, mA, A. Điện áp một chiều: có các thang đo mV và V. Điện áp xoay chiều: có các t...
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Đồng hồ đo điện đa năng

2. Mục đích sử dụng: 

Dùng trong các thí nghiệm về điện và từ

3. Mô tả chi tiết thiết bị

- loại thông dụng, hiển thị đến 4 chữ số:

Dòng điện một chiều: Giới hạn đo 10 A, có các thang đo µA, mA, A.

Dòng điện xoay chiều: Giới hạn đo 10 A, có các thang đo µA, mA, A.

Điện áp một chiều: có các thang đo mV và V.

Điện áp xoay chiều: có các thang đo mV và V...

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668