Quả kim loại

Quả kim loại

Thương hiệu: SẢN XUẤT VIỆT NAM

Mã sản phẩm: SVTT38I6

1₫

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Quả kim loại 2. Mục đích sử dụng:  làm gia trọng 3. Mô tả chi tiết thiết bị - Gồm 12 quả kim loại 50 g, có 2 móc treo, có hộp đựng. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Quả kim loại

2. Mục đích sử dụng: 

làm gia trọng

3. Mô tả chi tiết thiết bị

- Gồm 12 quả kim loại 50 g, có 2 móc treo, có hộp đựng.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668