Bộ thu nhận số liệu

Bộ thu nhận số liệu

1₫ 2₫

Mô tả:

Có các cổng kết nối với các cảm biến và các cổng USB, SD để xuất dữ liệu; Tích hợp màn hình màu, cảm ứng để trực tiếp hiển thị kết quả từ các cảm biến, các công cụ để phân tích dữ liệu, phần mềm tự động nhận dạng và hiển thị tên, loại cảm biến; Có...
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Bộ thu nhận số liệu

2. Mục đích sử dụng: 

Sử dụng cho các cảm biến trong danh mục.

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Có các cổng kết nối với các cảm biến và các cổng USB, SD để xuất dữ liệu; Tích hợp màn hình màu, cảm ứng để trực tiếp hiển thị kết quả từ các cảm biến, các công cụ để phân tích dữ liệu, phần mềm tự động nhận dạng và hiển thị tên, loại cảm biến; Có thể kết nối với máy tính lưu trữ, phân tích và trình chiếu dữ liệu; Có thể sử dụng nguồn điện hoặc pin, pin phải có thời lượng đủ để thực hiện các bài thí nghiệm.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668