Cầu trượt gỗ trong nhà

Cầu trượt gỗ trong nhà

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV748

1₫

Mô tả:

KT: 150x70cm Gỗ ghép công nghiệp, sơ phủ bóng, thiết kế lắp ghép. an toàn tro trẻ
Số lượng

KT: 150x70cm
Gỗ ghép công nghiệp, sơ phủ bóng, thiết kế lắp ghép.
an toàn tro trẻ

0776222668