Cầu trượt hình nấm nhỏ

Cầu trượt hình nấm nhỏ

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV115A

1₫

Mô tả:

QC : 2.0 x 1.5 x 1.0 mBằng composite
Số lượng
QC : 2.0 x 1.5 x 1.0 m

Bằng CPS .

0776222668